Emir Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi
Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü